cefasel

Ribaxan

  • Haqqında
  • Tərkibi
  • İstifadə qaydası

RİBAXAN –müasir dövrdə xüsusilə artmış ürək-damar xəstəlikləri, damar tıxanıqlıqları və insultun müalicə və profilaktikasında əsas seçim preparatlarındandır. 

 

RİBAXAN –antikoaqulyant, yəni laxtalanma əleyhinə preparat olmaqla Xa faktorunun yüksək dərəcədə selektiv, birbaşa təsirli inhibitorudur. Xa faktorunun inhibə olunması, laxtalanma prosesində əsas komponent olan trombinin əmələ gəlməsinin və bununla da tromb yaranmasının qarşısını alır, qanın laxtalanma kaskadının daxili və xarici yolunu tormozlayır. Bununla da qanın normadan artıq laxtalanmasının və onun səbəb olduğu xəstəliklərin qarşısını effektiv olaraq alır. 

 

RİBAXAN  trombini birbaşa inhibə etmir (aktivləşdirilmiş faktor II) və trombositlərə də heç bir təsiri olmadığından qanaxma riski demək olar ki, çox minimaldır və  laxtalanma əleyhinə təyin edilən digər dərmanlar (məs. Aspirin, Klopidogrel və s.) ilə kombinasiyada təyin edilə bilir. 

 

Əvvəlki preparatlardan fərqli olaraq geniş terapevtik profil və yüksək təhlükəsizliyə malik olduğundan pasientlərdə qanın laxtalanmasının normal səviyyələrdə saxlanması da daha asandır. Eyni zamanda əvvəllər olduğu kimi pasientlərdə daimi monitorinqə (qanın laxtalanmasına yönəlik analizlər) ehtiyac yaranmır.